نشاء دوباره زمین‌های شالیزاری توسط کشاورزان لیلاکوه
نشاء دوباره زمین‌های شالیزاری توسط کشاورزان لیلاکوه

رئیس شورای اسلامی روستای لیلاکوه با اشاره به نشاء دوباره زمین‌های شالیزاری توسط کشاورزان لیلاکوه گفت: شالی‌کاران لیلاکوه برداشت خود را از هفته گذشته آغاز کردند که تاکنون ۴۰ درصد برنج‌ها در این روستا برداشت‌شده است.

علیرضا گنجی در گفت‌وگو با خبرنگار لنگرخبر با اشاره به اینکه لیلاکوه از مناطق گردشگری شهرستان محسوب می‌شود، اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد بارش باران در شهرستان بودیم که موجب آسیب برخی از مزارع شالیزاری شد.

وی با بیان اینکه شالی‌کاران لیلاکوه برنج خود را برداشت کردند، گفت: با توجه به مساعد بودن شرایط آب و هوایی نشاء دوباره زمین‌های شالیزاری این منطقه به مقدار ۲۲۰ مترمربع آغازشده است.

رئیس شورای اسلامی روستای لیلاکوه با اشاره به وضعیت اقتصادی و سخت مردم افزود: نشاء دوباره زمین‌های کشاورزی و زمین‌های بایر باعث ایجاد اشتغال مردم و بهبود وضعیت کشاورزان می‌شود و انتظار می‌رود که کشاورزان به این مهم توجه کنند.

وی با تأکید بر اینکه نیاز است تا دولت حمایت بیشتری از کشاورزان کند، بیان کرد: شالی‌کاران لیلاکوه برداشت خود را از هفته گذشته آغاز کردند که تاکنون ۴۰ درصد برنج‌ها در این روستا برداشت‌شده است.

انتهای پیام/