مردم چالوس از چاله چوله های شهر از شهردار تشکر کردند + عکس
مردم چالوس از چاله چوله های شهر از شهردار تشکر کردند + عکس

به گزارش پارسینه، عکسی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن در تابلوی دستنویسی در ورودی شهر چالوس، از شهردار به خاطر «چاله چوله ها» تشکر شده است.

به گزارش پارسینه، عکسی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن در تابلوی دستنویسی در ورودی شهر چالوس، از شهردار به خاطر «چاله چوله ها» تشکر شده است.