ورود ۱۲ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بورس/ گیلان هم با نماد نماد “وسگیلا” وارد شد
ورود ۱۲ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بورس/ گیلان هم با نماد نماد “وسگیلا” وارد شد

طبق اعلام سمات، پنج شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام، گلستان و گیلان در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شد که تعداد شرکتهای استانی پذیرفته شده استانی به ۱۲ مورد رسید.

به گزارش لنگرخبر، با گذشت ۱۴ سال از اجرای طرح سهام عدالت، دستور آزاد سازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ صادر شد.

ارزش اسمی سهام عدالت در ابتدا برای هر نفر ۱ میلیون تومان بود که قرار شد، بهای این سهام از محل سود آینده شرکتهای سرمایه‌پذیر طی ۱۰ سال پرداخت شود، اما بعد از این مدت، در سال ۱۳۹۵ به مردم گفته شد، فقط به اندازه ۵۳۲ هزار تومان از بهای سهام عدالت، از محل سود تامین شده و عمده سهامداران مالک سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی شده‌اند.

همچنین سود سهام عدالت در سه سال ۹۶،‌۹۷ و ۹۸ در مجموع ۲۵۵ هزار تومان به حساب سهامداران واریز شد.

بعد از آزادسازی سهام عدالت در ۹ اردیبهشت ۹۹ گفته شد یک ماه فرصت وجود دارد که ۴۹ میلیون سهامدار عدالت دو روش مدیریت مستقیم یا غیر مستقیم را برگزینند که در این مدت حدود ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت مستقیم و ۳۰ میلیون نفر روش غیر مستقیم را برگزیدند.

قرار شد ۳۰ میلیون سهامدار عدالت در روش مدیریت غیر مستقیم از طریق ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی که به زودی وارد بورس می‌شوند،‌به اعمال مدیریت دارایی خود بپردازند.

اولین شرکت استانی سهام عدالت مربوط به استان خراسان جنوبی و در نماد «وسخراج» در بورس درج شد.

تا امروز ۱۲ شرکت سرمایه استانی مربوط به سهام عدالت در بورس پذیرفته شده‌اند.

پنج شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام، گلستان و گیلان در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شدند.

پنج شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام، گلستان و گیلان به عنوان هشتمین، نهمین، دهمین، یازدهمین و دوازدهمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شدند.

به گزارش لنگرخبر به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، با موافقت هیات پذیرش شرکت بورس تهران، شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خوزستان از ۱۶ شهریور با نماد “وسخوز” در پلاک ۵۵۶ و در گروه سرمایه‌گذاری‎‌ها با سرمایه ۲۵.۶ هزار میلیارد تومان به عنوان هشتمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شد.

شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کردستان نیز از یکشنبه با نماد “وسکرد” در پلاک ۵۵۷ و در گروه سرمایه‌گذاری‌ها با سرمایه ۹.۱ هزار میلیارد تومان به عنوان نهمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران قرار گرفت.

همچنین شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان ایلام با نماد “وسیلام” به عنوان دهمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی در پلاک ۵۵۸ و در گروه سرمایه‌گذاری‌ها با سرمایه ۲.۹ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شد.

این گزارش می‌افزاید: شرکت‌ سرمایه‌گذاری استان گلستان با نماد “وسگلستا” به عنوان یازدهمین شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی در پلاک ۵۵۹ و با سرمایه ۱۱.۹ هزار میلیارد تومانی و نیز شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان از ۱۶ شهریور با نماد “وسگیلا” به عنوان دوازدهمین شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی در پلاک ۵۶۰ و در گروه سرمایه‌گذاری‌ها با سرمایه ۱۴.۹ هزار میلیارد تومانی در فهرست نرخ ‌های بازار دوم بورس تهران درج شدند.