تصادف کامیون با پراید در کومله + تصویر

عصر دیروز چهارشنبه ، یک دستگاه خودرو کامیون با پراید در کمربندی جاده کومله تصادف کرد. به گزارش لنگرنیوز ،‌ عصر دیروز چهارشنبه ، یک دستگاه خودرو کامیون با پراید در کمربندی جاده کومله تصادف کرد. خوشبختانه در این تصادف سرنشینان آسیبی ندید و خودرو پراید از ناحیه راست دچار خساراتی شد.

عصر دیروز چهارشنبه ، یک دستگاه خودرو کامیون با پراید در کمربندی جاده کومله تصادف کرد.

به گزارش لنگرنیوز ،‌ عصر دیروز چهارشنبه ، یک دستگاه خودرو کامیون با پراید در کمربندی جاده کومله تصادف کرد.

خوشبختانه در این تصادف سرنشینان آسیبی ندید و خودرو پراید از ناحیه راست دچار خساراتی شد.