رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود صاحب مدرک دکتری شد + تصویر

محمدعلی خداجو رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود توانست در کنکور دکترای تخصصی ۱۳۹۳ رتبه سوم کنکو را به دست آورد. به گزارش لنگرنیوز ،محمدعلی خداجو رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود توانست در کنکور دکترای تخصصی ۱۳۹۳ رتبه سوم کنکو را به دست آورد. بعد از اعلام نتایج کنکور دوستداران ورزش بنرهایی را در […]

محمدعلی خداجو رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود توانست در کنکور دکترای تخصصی ۱۳۹۳ رتبه سوم کنکو را به دست آورد.

به گزارش لنگرنیوز ،محمدعلی خداجو رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود توانست در کنکور دکترای تخصصی ۱۳۹۳ رتبه سوم کنکو را به دست آورد.

بعد از اعلام نتایج کنکور دوستداران ورزش بنرهایی را در جلوی اداره ورزش و جوانان لنگرود نصب کردند.

نکته این است که در حال حاضر وی فقط در کنکور رتبه اورده است که البته قابل تحسین است و هنوز مدرکی به عنوان دکتری در رشته مذکور کسب نکرده است.