زباله های سرگردان در کوچه رجایی + تصاویر

صبح امروز شاهد زباله های سرگردان در کوچه دانش چهارم واقع در کوی شهید رجایی نهم بودیم . به گزارش لنگرنیوز ، صبح امروز شاهد زباله های سرگردان در کوچه دانش چهارم واقع در کوی شهید رجایی نهم بودیم . طبق گفته اهالی کوچه ، ماشین جمع آوری زباله روز های فرد و ساعت ۲۱ […]

صبح امروز شاهد زباله های سرگردان در کوچه دانش چهارم واقع در کوی شهید رجایی نهم بودیم .

به گزارش لنگرنیوز ، صبح امروز شاهد زباله های سرگردان در کوچه دانش چهارم واقع در کوی شهید رجایی نهم بودیم .

طبق گفته اهالی کوچه ، ماشین جمع آوری زباله روز های فرد و ساعت ۲۱ اقدام به جمع آوری زباله های کوچه مذکور می کنند در حالی که به نظر می رسد یکی از شهروندان روزهای هفته را فراموش کرده است.

نکته جالب این است که زباله دقیقا در وسط کوچه رها شده است و با توجه به افتاب مستقیمی که به زباله ها می خورد موجب ایجاد بوی بد هم خواهد شد.

امیدواریم که شهروند محترم که اقدام به این کار کرده است متوجه عمل خود شود و یا اینکه خدمات امور شهری شهرداری نسبت به این موضوع اقدام کنند.

1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7)