آثار جهانی دوران دفاع مقدس ملت ایران از خود انقلاب اسلامی بیشتر بود / وزارت “فرهنگ و ارشاد اسلامی” ، فلسفه وجودی خود را جدی بگیرد

محمد علی رامین با بیان اینکه در حقیقت آثار جهانی دوران دفاع مقدس ملت ایران از خود انقلاب اسلامی بیشتر بود افزود :  یعنی اگر انقلاب اسلامی ، ایران را از سلطه امریکا و انگلیس و اسرائیل نجات داد ؛ اما دوران ۸ سال دفاع مقدس در حقیقت ارزش های انقلاب را تثبیت کرد و […]

محمد علی رامین با بیان اینکه در حقیقت آثار جهانی دوران دفاع مقدس ملت ایران از خود انقلاب اسلامی بیشتر بود افزود :  یعنی اگر انقلاب اسلامی ، ایران را از سلطه امریکا و انگلیس و اسرائیل نجات داد ؛ اما دوران ۸ سال دفاع مقدس در حقیقت ارزش های انقلاب را تثبیت کرد و نام و عظمت ارزش های انقلاب اسلامی را در دنیا نمودار ساخت .

دکتر محمدعلی رامین در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز ،‌با بیان اینکه جنگ تحمیلی در اواخر شهریور ۱۳۵۹ آغاز و به مدت سال ۸ به طول انجامید گفت : گرچه ظاهرا این جنگ توسط صدام شروع شد اما در حقیقت  ، عراق توسط همه قدرت های غربی و شرقی در آن روزگار مدیریت و حمایت می شد.

معاون مطبوعاتی د‌ر د‌ولت دهم افزود : با وجود حمایت های ابرقدرت های ان روز همچون امریکا و شوروی برای اولین بار در تاریخ چند صد سال جهان بود که ایران به عنوان یک کشور مستقل و تنها در حالی که عمر کوتاهی از انقلاب را سپری می کرد و بدون کوچکترین آمادگی رزمی و دفاعی ۸ سال در برابر کشور های قدرت مند آن روز مقاومت کند.

وی اظهار کرد : ایستادگی و مقاومت ۸ ساله ایران برای تمامی کارشناسان نظامی ناباورانه بود و کسی باور نمی کرد که ایران با انقلاب نوپا و نیروهایی بی تجربه و ناآزموده در عرصه نظامی و جنگی بتوانند در برابر کل جهان مقاومت کنند.

 دکتر رامین ادامه داد : ایران با  اهدا  قربانی های بسیار ، توانست  از مرزهای کشورش دفاع کند  و به ارزش های ایدئولوژیک انقلاب پایبند و ثابت قدم بمانند.

 وی با بیان اینکه ظهور مقاومت در برابر زورگویان در طول ۸ سال جنگ تحمیلی شعار و عمل ایرانیان شد گفت : تمام ملت های ناظر دور و نزدیک تحث تاثیر فلسفه پایداری و مقاومت ایران قرار گرفتند و متوجه شدند که انسان می تواند با مقاومت ، از حیثیت انسانی ، استقلال و آزادی دفاع کند.

دبیرکل بنیادجهانی بررسی هلوکاست گفت : حقیقت مقاومت ایران در دفاع مقدس را انسان های دوراندیشی مثل امام خمینی (ره) به خوبی می دیدند و یقین داشت که پایداری رزمندگان ایران در زمان های دور و نزدیک باعث بیداری عموم مردم مسلمانان و جوامع مستضعف جهان  و پایداری و مقاومت آنان خواهد شد.

محمد علی رامین با بیان اینکه در حقیقت آثار جهانی دوران دفاع مقدس ملت ایران از خود انقلاب اسلامی بیشتر بود افزود :  یعنی اگر انقلاب اسلامی ، ایران را از سلطه امریکا و انگلیس و اسرائیل نجات داد ؛ اما دوران ۸ سال دفاع مقدس در حقیقت ارزش های انقلاب را تثبیت کرد و نام و عظمت ارزش های انقلاب اسلامی را در دنیا نمودار ساخت .

وی ادامه داد : این مفاهیم در عرصه دفاع مقدس به جهانیان منتقل شد و همین هم باعث گسترش مقاومت در میان ملت ها از جمله لبنان ، فلسطین ، سوریه و سایر ملل جهان شده است.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد د‌ر د‌ولت نهم تصریح کرد : دفاع مقدس یک دفاع ملی بود و همزمان با تلاش ارتش برای حفظ مرزهای ایران ، سپاه برای این دفاع سازماندهی شد و به دنبال ان بسیج مستضعفین برای کمک به سپاه و ارتش به وجود امد و در همزمان با فعالیت نیروهای نظامی تمام نهادها همپای رزمندگان تلاش کردند تا ملت ایران را در برابر تهاجمات بیگانه مقاوم سازی کنند.

دکتر رامین ادامه داد : زمانی که یک ملت ۸ سال تمام هستی خودشان را در طبق اخلاص می گذارند تا از حیثیت انسانی و ارزش های اسلامی خودشان در برابر بیگانگان پاسداری کنند طبیعی است وقتی جنگ نظامی هم به ظاهر تمام شده است و شکل دیگری از تهاجمات از جمله جنگ روانی و فرهنگی با ابزار های مختلف ظاهر شد است و هر کسی که خودش را پاسدار دین و ارزش های انسانی و حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی میداند باید میدان دار مقاوم سازی و پایداری ملت باشد.

وی گفت : اگر وزارت “فرهنگ و ارشاد اسلامی” ، فلسفه وجودی خود را جدی بگیرد باید در حفاظت از حریم مقدسات تلاش کند و نماد مقاومت ملت ایران که جنگ تحمیلی یکی از نمادهای مقاومت است را در تمام ابعاد فرهگی ، ادبی و هنری گسترش دهد و بازسازی کند و به عنوان یک فرهنگ مورد نیاز جامعه بشری به همه انسان های مستضعف و نیازمند جهان ارائه دهد.

دبیرکل بنیادجهانی بررسی هلوکاست تصریح کرد : در مرحله اول باید نماد مقاومت اسلامی را برای اتحاد امت اسلامی مورد بهره برداری قرار بدهد که مقدمه این کار حفاظت و حراست از حیثیت ملت ایران در حوزه فرهنگ و ادب و سایر حوزه هایی است که وزارت” فرهنگ و ارشاد اسلامی” متصدی اصلی آن است.