قاتلین حجت الاسلام فخری ۳ نفر بوده اند

در گفتگوى نماینده با حاج شیخ نعمت فخرى درساعت ٨/١۵ شب پنج شنبه ٩٣/٧/٢ ایشان فرمودند که سه نفر از قزوین با ریشه رودسرى به خانه ایشان امده وبا قصد اخاذى بدواً ایشان را بیهوش وسپس ایشان را درحوالى املش به قتل رساندند.

به گزارش لنگرنیوز ، سایت زبان گویا نوشت:
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در همین رابطه گفت:
قتل یک روحانى!؟
در گفتگوى نماینده با حاج شیخ نعمت فخرى درساعت ٨/١۵ شب پنج شنبه ٩٣/٧/٢ ایشان فرمودند که سه نفر از قزوین با ریشه رودسرى به خانه ایشان امده وبا قصد اخاذى بدواً ایشان را بیهوش وسپس ایشان را درحوالى املش به قتل رساندند
این واقعه از بدو شروع تا کنون حکایت سقوط اخلاقى واقتصادى جامعه است
اخرین دیدار اینجانب شامى درچمخاله به اتفاق مشاوران درفرماندار لاهیجان ولنگرود بود که ایشان مباحثى را درجمع (ونیز به طور خصوصى درحیاط هتل رستوران انجام دادند وداستانهایى از نااهلانى گفتندکه در اینده حسب یادکردى از گذشته ازبسیارى مباحث پرده بردارى مى گردد) بیان نمودند
ان مرحوم به دلیل زندگى وموفقیت ها همیشه دشمنانى داشته که حسب یک پیامک ارسالى متاسفانه یکى از سه قاتل که اورا خفه کردند طلبه اخراجى وهرسه از رودسر امده بودند و٠٠٠
خدا ایشان را با این کشته شدن مظلومانه مورد مرحمت خویش قرار دهد
خاطرات پرفراز ونشیبى از ان مرحوم درذهن وزبان ما ودوستان ماست که طرح کثیرى از انها فواید وعبرت دارد
این حادثه تلخ را به همه مردم گیلان ، جامعه روحانیت ، خانواده عزادار و دوستان مشترک خویش وان عزیز تسلیت عرض مى نمائیم
امید است مسئولان امنیتى ، انتظامى و… چاره اندیشى هاى موثرترى در پیشگیرى وبرخورد با عاملان چنین ناامنى داشته باشند.