ذکر نام علنی مددجو کمیته امداد در سایت محلی لنگرود

خواهشمند است در رابطه با خبری با تیتر “بازدید مسئولین شهرستان از محرومین مددجو” که در سایت … منتشر شده است ، پیگیری نمایید که چرا در این خبر نام مددجو را ذکر نمودند که این کار باعث سرخوردگی و بی آبرویی این بزرگوار خواهد شد. به گزارش لنگرنیوز ، پیامی با متن زیر برای تحریریه […]

خواهشمند است در رابطه با خبری با تیتر “بازدید مسئولین شهرستان از محرومین مددجو” که در سایت … منتشر شده است ، پیگیری نمایید که چرا در این خبر نام مددجو را ذکر نمودند که این کار باعث سرخوردگی و بی آبرویی این بزرگوار خواهد شد.

به گزارش لنگرنیوز ، پیامی با متن زیر برای تحریریه لنگرنیوز ارسال شد.

با سلام خدمت دوستان عزیز در سایت لنگر نیوز.

خواهشمند است در رابطه با خبری با تیتر “بازدید مسئولین شهرستان از محرومین مددجو” که در سایت … منتشر شده است ، پیگیری نمایید که چرا در این خبر نام مددجو را ذکر نمودند که این کار باعث سرخوردگی و بی آبرویی این بزرگوار خواهد شد.

لنگرنیوز : هفته گذشته یکی از سایت های محلی لنگرود خبری با تیتر “بازدید مسئولین شهرستان از محرومین مددجو” را منتشر کرد .

اگر از نوع نگارش غلط خود خبر بگذریم موضوعی بود که برخی مخاطبان دغدغه خود را برای لنگرنیوز در خصوص آن خبر ارسال کردند.

در خبر مورد اشاره که بازدید چند مسئول از مددجویان بود نام مددجو نیز ذکر شد که این در اصل خبر اشتباه می باشد چرا که ممکن است باعث سرخوردگی و بی آبرویی فرد شود.

برای بهتر روشن شدن این موضوع باید گفت که اگر فرد خیری به یکی از ادارات و یا نهادها نظیر کمیته امداد و یا بهزیستی مراجعه کند تا به فردی محتاج کمک کند شاید فرد خیر هرگز نداند که طرف مقابلش کیست چرا که حفظ ابرو یکی از توصیه های موکد دین مبین اسلام است که ادارات و نهاد ها البته این کار را به خوبی انجام میدهند.

شایسته نیست در رسانه ها جار زده شود که فلان کس محتاج و مددجو است و وضعیت انچنانی دارد.

تاکنون شنیده نشده که کمیته امداد و یا بهزیستی نام مددجو ها را در رسانه ها و مطبوعات منتشر کنند.

بهتر است خودمان را یک لحظه جای ان فرد بگذاریم که ایا خوب است نام یک محتاج علنا برده شود.

شایسته است قبل از انتشار خبر نگارنده دقت بیشتری در این امر خطیر انجام دهد.