خنده های بی پایان ظریف+عکس

وزیر امور خارجه ایتالیا که شب گذشته وارد تهران شد با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.                

وزیر امور خارجه ایتالیا که شب گذشته وارد تهران شد با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.