چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی در لنگرود آغاز شد

فرماندار شهرستان لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : طرح ملی سرشماری عمومی کشاورزی همزمان با سراسر کشور از ۵ مهر تا ۱۸ آبان ماه سال جاری در شهرستان لنگرود اجرا می شود. فرماندار شهرستان لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : طرح ملی سرشماری عمومی کشاورزی همزمان با سراسر کشور از ۵ مهر […]

فرماندار شهرستان لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : طرح ملی سرشماری عمومی کشاورزی همزمان با سراسر کشور از ۵ مهر تا ۱۸ آبان ماه سال جاری در شهرستان لنگرود اجرا می شود.

فرماندار شهرستان لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : طرح ملی سرشماری عمومی کشاورزی همزمان با سراسر کشور از ۵ مهر تا ۱۸ آبان ماه سال جاری در شهرستان لنگرود اجرا می شود.

وی افزود : کلاس های اموزشی برای آمارگیران برگزار شد و در این طرح امارگیران به صورت الکترونیک از طریق تبلت  سرشماری را انجام میدهند.

سید رضا جوادپور اظهار کرد : انتخاب امارگیران با صبت نام در سایت معرفی شده انجام شد و هیچ گونه معرفی و دخالتی در خصوص امارگیران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در این طرح ۵ نفر آقا و ۱۵ نفر خانم حضور دارند تصریح کرد : از مردم درخواست دارم که اطلاعات را به صورت دقیقت و صحیح در اختیار امارگیران قرار دهند و اطمینان داشته باشند که این امار به بهبود وضعیت شکاورزی و معیشت کشاورزان کمک خواهد کرد .

فرماندار شهرستان لنگرود گفت : این سرشماری هیچ ارتباطی با یارانه ها ندارد و این طرحی است که هر چند سال انجام می شود تا داده های سرزمینی به صورت دقیق مشخص شود.

سید رضاجوادپور تصریح کرد : این آمارگیری با هدف کمک به کشاورزی و کشاورزان است  تا برنامه ریزان بتوانند در دراز مدت برای تامین امنیت غذایی برنامه ریزی کنند.

تعداد ۲۰ نفر آمارگیر از ۲۱۵ حوزه آبادی شهرستان پرسش هایی از قبیل زراعت ، باغ ، طیور ، دام سنگین ، دام سبک ، پرورش ماهی ، پیله ابریشم ، زنبور عسل و شیلات از بهره برداران خواهند داشت .

SONY DSC