واکسیناسیون ۴۰ نفر از کارکنان خدمات شهر شهرداری لنگرود در مرحله نخست

شهردار لنگرود از واکسیناسیون ۴۰ نفر از کارکنان خدمات شهر شهرداری لنگرود در مرحله نخست خبر داد.

به گزارش لنگرخبر، در ادامه اجرای طرح واکسیناسیون کرونا ، تعداد ۴۰ نفر از پرسنل خدمات شهری شهرداری لنگرود واکسینه شدند.

سید مهدی رجایی شهردار لنگرود با بیان این که این قشر فداکار و زحمتکش با توجه به شرایط شغلی نسبت به سایر اقشار جامعه در معرض خطر بیشتری هستند ، از ادامه اجرای این طرح واکسیناسیون در بین مابقی نیروهای پاکبان در روزهای آتی خبر داد.