شماره تلفن قدیم خود را در “لنگرنیوز” جدید کنید

در راستای حذف کدهای بین ‌شهری تمام استان‌ها، اجرای طرح سراسری هم‌کدی تلفن ثابت از روز چهارشنبه ۹ مهر ماه در استان گیلان آغاز می‌شود. طرح سراسری هم‌کدی تلفن ثابت به استان گیلان رسید. به گزارش “لنگرنیوز”، در راستای حذف کدهای بین ‌شهری تمام استان‌ها، اجرای طرح سراسری هم‌کدی تلفن ثابت از روز چهارشنبه ۹ […]

در راستای حذف کدهای بین ‌شهری تمام استان‌ها، اجرای طرح سراسری هم‌کدی تلفن ثابت از روز چهارشنبه ۹ مهر ماه در استان گیلان آغاز می‌شود.

طرح سراسری هم‌کدی تلفن ثابت به استان گیلان رسید.

به گزارش “لنگرنیوز”، در راستای حذف کدهای بین ‌شهری تمام استان‌ها، اجرای طرح سراسری هم‌کدی تلفن ثابت از روز چهارشنبه ۹ مهر ماه در استان گیلان آغاز می‌شود.

در این طرح، کد استان گیلان به ۰۱۳ تغییر و تمام شماره تلفن‌های ثابت این استان هشت رقمی می‌شود.

با اجرای این طرح، کد بین شهری در تماس‌های درون استانی حذف و سهولت ارتباطات با هزینه کمتر میسر می‌شود.

مشترکان تلفن‌های ثابت گیلان برای تبدیل شماره تلفن قدیم خود به شماره تلفن جدید می‌توانند به یکی از روش‌های تماس با سامانه ۲۹۲۹، ارسال شماره قدیم به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۲۸۲۸ و دریافت شماره جدید یا مراجعه به این‌جا اقدام نمایند.