بهره‌برداری از فاز اول کارخانه کمپوست لنگرود در اردیبهشت ۱۴۰۰

شهردار لنگرود با اشاره به آغاز ساخت کارخانه کمپوست لنگرود از سال ۹۷ گفت: امیدواریم که فاز اول کارخانه کمپوست (پردازش زباله) ظرف دو هفته آینده به بهره برداری برسد.

به گزارش لنگرخبر، رحیم حیدری فرماندار شهرستان لنگرود، سید مهدی رجایی شهردار لنگرود، غلامرضا منصفی رئیس شورای شهر لنگرود ضمن حضور در مادیان گوابر و محل ساخت کارخانه پردازش و تخمیر زباله، از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفتند.

سیدمهدی رجایی با اشاره به آغاز ساخت کارخانه کمپوست لنگرود از سال ۹۷ اظهار کرد: امیدواریم که فاز اول کارخانه کمپوست (پردازش زباله) ظرف دو هفته آینده به بهره برداری برسد.

شهردار لنگرود با بیان اینکه بزرگترین مشکل پیش روی افتتاح فاز اول سیستم برق رسانی بود که امروز برطرف شده افزود: درحال اقدامات اولیه امور در این زمینه هستیم که با بهره برداری از فاز اول کارخانه دیگر زباله ای به صورت خام دفن نمی شود و در فاز دوم زباله های فاقد هرگونه ارزش نیز به شکل کود برای کشاورزی استفاده می شود.

وی با اشاره به هزینه ۲۵ میلیارد تومانی برای احداث کارخانه کمپوست لنگرود گفت: ظرفیت کارخانه ۲۵۰ تن زباله است و برای تکمیل پروژه به همین میزان اعتبار نیاز دارد.