از شهردار گلباغی چه انتظاری دارید ؟

از خوانندگان و شهروندان محترم درخواست می شود نظرات خود را به صورت کامنت و حتی المقدور با نام و یا ایمیل معتبر در زیر همین خبر منتشر نمایند. به گزارش لنگرنیوز ، پس از کش و قوس های فراوان شنبه ۵ مهر ۹۳ افشین گلباغی رسما سکان شهرداری لنگرود را به دست گرفت . […]

از خوانندگان و شهروندان محترم درخواست می شود نظرات خود را به صورت کامنت و حتی المقدور با نام و یا ایمیل معتبر در زیر همین خبر منتشر نمایند.

به گزارش لنگرنیوز ، پس از کش و قوس های فراوان شنبه ۵ مهر ۹۳ افشین گلباغی رسما سکان شهرداری لنگرود را به دست گرفت .

در حالی که بسیاری از کارهای رحمان انصاری شهردار مستعفی لنگرود  بر زمین مانده است و از سوی دیگر انتظار ها از افشین گلباغی بسیار بالا است.

یک سال از عمر شورای چهارم میگذرد و عملا عملکرد مثبتی دیده نشده است و به نوعی میتوان گفت مردم در یک سال گذشته ضرر کرده اند.

با در نظر گرفتن تمام جوانب و در نظر گرفتن عمر مفید سه ساله از دورچهارم شورای لنگرود و شروع به کار شهرداری که خود از جنش شورا و منتخب مردم هم بوده است جا دارد مردم هم در شهر خود و تغییر و تحولات نقشی داشته باشند.

در این خبر در نظر داریم که شهروندان محترم درخواست های خود را در زمینه بهبود وضعیت شهری ، انجام کارهای عمرانی و فرهنگی به صورت نظر منتشر کنند تا به حضور شهردار گلباغی ارسال شود.

به نوعی لنگرنیوز قصد دارد پلی برای ارتباط با شهردار لنگرود باشد چرا که تاکنون و در این سه سال از عمر فعالیت سایت ، لنگرنیوز نشان داده است که در شهرستان می تواند اثر گذار باشد و البته مسئولین نیز به سایت لنگرنیوز نظر لطف دارند.

از خوانندگان و شهروندان محترم درخواست می شود نظرات خود را به صورت کامنت و حتی المقدور با نام و یا ایمیل معتبر در زیر همین خبر منتشر نمایند.

لازم است یک توضیح کوتاه در مورد اسفالت کردن خیابان ها داده شود : همانطور که همه مردم مشاهده میکنن خیابان های اصلی شهر اسفالت شدند و مبالغ این اسفالت از بودجه سراسری هست و فقط هم مختص اسفالت می باشد و شهرداری و راه و ترابری به عنوان مجری هستند ، کسی هم در مبلغ بودجه دخالت ان چنانی ندارد ، اگر به شهرهای همجوار هم نگاهی بیاندازید مشاهده میکنید که در شهرهای دیگر هم فقط اسفالت های خیابان های اصلی نو سازی شده اند و مبالغ در نظر گرفته شده را نمیتوان در جای دیگر هزینه کرد.