مستند سردار املاکی از نگاه همرزمان

به گزارش لنگرنیوز ، این مستند توسط گروه دفاع مستند شبکه دوم سیما تولید و پخش شد.  

به گزارش لنگرنیوز ، این مستند توسط گروه دفاع مستند شبکه دوم سیما تولید و پخش شد.