عکس جدید از رئیس جمهور عراق و همسرش در آلمان

رسانه های عراقی عکس جدیدی را از رئیس جمهور این کشور که در بیمارستانی در آلمان تحت درمان است منتشر کردند، این درحالی است که اخیرا شایعه‌هایی در خصوص مرگ بالینی وی منتشر شده بود.        

رسانه های عراقی عکس جدیدی را از رئیس جمهور این کشور که در بیمارستانی در آلمان تحت درمان است منتشر کردند، این درحالی است که اخیرا شایعه‌هایی در خصوص مرگ بالینی وی منتشر شده بود.