تشییع و آرامگاه نلسون ماندلا + عکس

صبح روز چهارشنبه پیکر نلسون ماندلا در تابوت مزین به پرچم آفریقای جنوبی صبح از بیمارستان نظامی پرتوریا برای برگزاری مراسم یادبود به نهاد ریاست جمهوری این کشور منتقل شد.      

صبح روز چهارشنبه پیکر نلسون ماندلا در تابوت مزین به پرچم آفریقای جنوبی صبح از بیمارستان نظامی پرتوریا برای برگزاری مراسم یادبود به نهاد ریاست جمهوری این کشور منتقل شد.