مردم لاهیجان اجازه ندهند به بهانه های مختلف شهردار تضعیف شود

حجامی در خصوص آتش سوزی بالون تبلیغاتی در لاهیجان اظهار داشت:از این اتفاق بسیار متاثر و برای خانواده مرحومَ مجموعه شورا و شهرداری لاهیجان و مردم خوب آن , آرزوی صبر می کنم. به گزارش لنگرنیوز ، علی اصغر حجامی درباره نحوه عملکرد شورا و شهرداری ها و همچنین تعامل این دو مجموعه در یک سالی که گذشت […]

حجامی در خصوص آتش سوزی بالون تبلیغاتی در لاهیجان اظهار داشت:از این اتفاق بسیار متاثر و برای خانواده مرحومَ مجموعه شورا و شهرداری لاهیجان و مردم خوب آن , آرزوی صبر می کنم.

به گزارش لنگرنیوز ، علی اصغر حجامی درباره نحوه عملکرد شورا و شهرداری ها و همچنین تعامل این دو مجموعه در یک سالی که گذشت اظهار کرد: فلسفه تشکیل شوراهای شهر وروستا تفویض امور به مردم به نحوی که تمام شهروندان وروستاییان در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند.

عضو شورای شهر لنگرود با انتقاد از عدم درک درست برخی از مفهوم شورا و دخالت های مستمر در امور شهرداری عنوان کرد:اداره شهر و روستا به جز با مشارکت شهروندان وروستاییان نمی تواند به مرحله اجرا در اید و یکی از وظایف مهم واصلی شوراها بسترسازی برای بروز وظهور مشارکت عمومی مردم در امور مربوط به شهر و روستاست.

حجامی در خصوص آتش سوزی بالون تبلیغاتی در لاهیجان اظهار داشت:از این اتفاق بسیار متاثر و برای خانواده مرحومَ مجموعه شورا و شهرداری لاهیجان و مردم خوب آن , آرزوی صبر می کنم.

وی ادامه داد: متاسفم به جهت برخی سنگ اندازی ها و بهانه گیری ها که عده ای در تقابل با شهردار خوب لاهیجان که کمر همت را محکم بسته اند و به هر بهانه ای بحث استیضاح را مطرح می کنند.وی همچنین تصریح کرد:مردم به خوبی متوجه این تحرکات و تخاصم ها هستند و در جای خودش به خوبی پاسخ خواهند داد.

حجامی تصریح کرد:شوراها باید زبان مشترک مردم ،مسوولان ومتخصصان باشند و در راستای توسعه پایدار ودستیابی به مدیریت شهری وروستایی خوب وسالم ارتباط تنگاتنگی با نظام اداری واقتصادی داشته باشند.

وی این را نیز گفت: امروز وظیفه اصلی شهرداری ها نظافت شهر وروستا وجمع اوری زباله نیست، بلکه ارائه صدها نوع خدمات دیگر است که متاسفانه از آن غافلیم و کار خود را معطوف به دخالت در کار شهردار و مچ گیری ها و بد اخلاقی ها کردهایم.