گزارش تصویری از برگزاری دعای عرفه در مسجد شهدا(امینی) لنگرود

بعد از ظهر امروز مردم لنگرود نیز همصدا با سراسر کشور دعای پرفیض عرفه در مسجد شهدا(امینی) این شهر قرائت کردند.  

بعد از ظهر امروز مردم لنگرود نیز همصدا با سراسر کشور دعای پرفیض عرفه در مسجد شهدا(امینی) این شهر قرائت کردند.