کمک های نقدی برای مردم مظلوم غزه جمع آوری شد

صائب با بیان اینکه اسلام دین دوستی و محبت است تصریح کرد : به جهت کمک و همدردی با مردم مظلوم غزه ، کمک های نقدی در انشگاه آزاد لنگرود از کارکنان و دانشجویان جمع آوری شد. دکتر کیوان صائب در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) فلسطین را […]

صائب با بیان اینکه اسلام دین دوستی و محبت است تصریح کرد : به جهت کمک و همدردی با مردم مظلوم غزه ، کمک های نقدی در انشگاه آزاد لنگرود از کارکنان و دانشجویان جمع آوری شد.

دکتر کیوان صائب در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) فلسطین را پاره تن اسلام نامیدند و از این رو به عنوان یک مسلمان وظیفه خود میدانیم تا از هر طریق به مردم محروم فلسطین و غزه کمک کنیم.

رئس دانشگاه آزاد لنگرود افزود : اسرائیل با تحریف دین یهود خود را بهترین قوم در زمین معرفی میکند و به خود اجازه میدهد تا به کشورهای مسلمان تجاوز کند و کودکان را قتل عام میکند.

صائب با بیان اینکه اسلام دین دوستی و محبت است تصریح کرد : به جهت کمک و همدردی با مردم مظلوم غزه ، کمک های نقدی در انشگاه آزاد لنگرود از کارکنان و دانشجویان جمع آوری شد.

وی تصریح کرد : امروزه کل مردم دنیا به پلیدی رژیم اسرائیل پی برده اند و از این سو حتی خاخام های یهودی نیز بر ظلم اسرائیل اعتراف کرده اند.