مافیا عاملان ورود چای سنواتی به بازار کشور هستند

عضو کمیته تحقیق وتفحص از سازمان چای از ورود چای سنواتی به بازار ایران خبر داد و گفت: مافیا عاملان ورود چای سنواتی به بازار کشورمان هستند. به گزارش لنگرنیوز به نقل ازباشگاه خبرنگاران؛مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس، درباره آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص از سازمان چای اظهار داشت: بخشی از گزارش […]

عضو کمیته تحقیق وتفحص از سازمان چای از ورود چای سنواتی به بازار ایران خبر داد و گفت: مافیا عاملان ورود چای سنواتی به بازار کشورمان هستند.

به گزارش لنگرنیوز به نقل ازباشگاه خبرنگاران؛مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس، درباره آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص از سازمان چای اظهار داشت: بخشی از گزارش این سازمان هفته گذشته در کمیسیون کشاورزی ارائه شد.

وی افزود: گزارش این سازمان بعد از بررسی و ویرایش در کمیسیون کشاورزی، در صحن علنی ارائه خواهد شد.

عضو کمیته تحقیق وتفحص از سازمان چای، با ابراز تاسف از اینکه چای سنواتی وارد بازار ایران شده است، گفت: افراد سودجو و مافیا عاملان ورود چای سنواتی به بازار کشورمان هستند و در طول سال هیچ نهادی به این مسئله توجه نکرده است.