عکسی زیبا از دیدار فرماندهان بسیج سراسر کشور با رهبر انقلاب

برای مشهاده بزرگتر اینجا کلیک کنید 

برای مشهاده بزرگتر اینجا کلیک کنید