عکسی زیبا از دیدار فرماندهان بسیج سراسر کشور با رهبر انقلاب
عکسی زیبا از دیدار فرماندهان بسیج سراسر کشور با رهبر انقلاب

برای مشهاده بزرگتر اینجا کلیک کنید 

برای مشهاده بزرگتر اینجا کلیک کنید