آخرین تصاویر رایزن ایران در بیروت قبل از انفجار در ایران
آخرین تصاویر رایزن ایران در بیروت قبل از انفجار در ایران

«حجت الاسلام و المسلمین شهید ابراهیم انصاری” که در انفجار امروز بیروت به شهادت رسید چند روز پیش از اعزام به لبنان، با حضور در مجمع جهانی اهل بیت(ع) در تهران در اولین جلسه “کارگروه رسیدگی به بحران ها و حوادث تروریستی علیه شیعیان جهان” که روز ۸ مهر ۱۳۹۲ برگزار شد شرکت کرد.   […]

«حجت الاسلام و المسلمین شهید ابراهیم انصاری” که در انفجار امروز بیروت به شهادت رسید چند روز پیش از اعزام به لبنان، با حضور در مجمع جهانی اهل بیت(ع) در تهران در اولین جلسه “کارگروه رسیدگی به بحران ها و حوادث تروریستی علیه شیعیان جهان” که روز ۸ مهر ۱۳۹۲ برگزار شد شرکت کرد.

 

هیچ کدام از حاضران در آن جلسه تصور نمی کردند کمتر از دو ماه پس از تشکیل این کارگروه، این روحانی وارسته، خود قربانی یکی از بزرگترین حملات تروریستی علیه ایران و شیعیان گردد.