مدیر ۱۲ میلیون تومانی بالاخره برکنار شد
مدیر ۱۲ میلیون تومانی بالاخره برکنار شد

جدا از مباحث مربوط به عملکرد وی در ریاست صندوق بازنشستگی، حقوق نامتعارف و ۱۲ میلیونی ایراندخت عطاریان، موضوعی بود که نام وی را در مقطعی بر سر زبانها انداخت. به گزارش لنگرنیوز به نقل از پارسینه، خانم ایراندخت عطاریان، مدیر صندوق بازنشستگی کشوری با حکم علی ربیعی برکنار و محمود اسلامیان به جای وی […]

جدا از مباحث مربوط به عملکرد وی در ریاست صندوق بازنشستگی، حقوق نامتعارف و ۱۲ میلیونی ایراندخت عطاریان، موضوعی بود که نام وی را در مقطعی بر سر زبانها انداخت.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از پارسینه، خانم ایراندخت عطاریان، مدیر صندوق بازنشستگی کشوری با حکم علی ربیعی برکنار و محمود اسلامیان به جای وی منصوب شد.

عطاریان از جمله مدیران ارشد و جنجالی دولت سابق بود که بیش از یکسال و نیم در دولت حسن روحانی نیز به کار خود ادامه می داد.

اسلامیان در دوره اصلاحات، مدیریت ذوب آهن اصفهان و نایب رئیسی اتاق بازرگانی را برعهده داشت.

جدا از مباحث مربوط به عملکرد وی در ریاست صندوق بازنشستگی، حقوق نامتعارف و ۱۲ میلیونی ایراندخت عطاریان، موضوعی بود که نام وی را در مقطعی بر سر زبانها انداخت.

پارسینه برای اولین بار فیش حقوقی وی را درج کرد و عطاریان نیز به اتهام “افشای اسرار خصوصی و استهزاء” از پارسینه شکایت کرد که دادگاه بدوی با تایید اصالت فیش حقوقی ۱۲ میلیون تومنی، در موضوع استهزا، حکم برائت صادر کرد ولی در مورد اول، پارسینه به ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد که این حکم به دادگاه تجدیدنظر رفته است.

2