کمک یکصد میلیون ریالی خیرین لنگرود در عید قربان

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز از کمک یکصد میلیون ریالی خیرین لنگرود در عید قربان به افراد تحت پوشش خبر داد. رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز از کمک یکصد میلیون ریالی خیرین لنگرود در عید قربان به افراد تحت پوشش خبر داد.  پنجی گفت : […]

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز از کمک یکصد میلیون ریالی خیرین لنگرود در عید قربان به افراد تحت پوشش خبر داد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز از کمک یکصد میلیون ریالی خیرین لنگرود در عید قربان به افراد تحت پوشش خبر داد.

 پنجی گفت : بمناسبت عید سعید قربان  کمیته امداد امام خمینی لنگرود با کمک خیرین شهرستانی اقدام به قربانی یک راس گاو و تعداد ۲۳راس گوسفند به ارزش ریالی بیش از یکصد میلیون ریال به مقدار ۳۷۲ کیلو گوشت بین مددجویان تحت پوشش شهرستانتوزیع شد.

وی افزود : از امروز ۱۶ آذر زنگ جشن عاطفه ها در لنگرود نواخته شد و این جشن در سراسر مدارس شهرستان به مدت سه روز ادامه دارد.

پنجی با بیان اینکه در سطح شهر نیز صندوق هایی جهت کمک به جشن عاطفه ها برپا خواهد شد گفت : ماموران کمیته امداد لنگرود جهت دریافت کمک به جشن عاطفه ها از صنوف مختلف ساماندهی شده اند و از امروز کار خود را اغاز کرده اند.

1 2