پیاده رو برای استفاده مردم می باشد و دستگاه اداری و صنفی حق ندارد پیاده رو را اشغال کند

فرماندار شهرستان لنگرود با بیان اینکه اشغال پیاده رو ها تخلف است و شهرداری باید وارد عمل شود گفت : پیاده رو برای استفاده مردم می باشد و هیچکس یا دستگاه اداری و صنفی حق ندارد پیاده رو را اشغال کند. سید رضا جوادپور در گفت و گو با لنگرنیوز در خصوص سد معبر و […]

فرماندار شهرستان لنگرود با بیان اینکه اشغال پیاده رو ها تخلف است و شهرداری باید وارد عمل شود گفت : پیاده رو برای استفاده مردم می باشد و هیچکس یا دستگاه اداری و صنفی حق ندارد پیاده رو را اشغال کند.

سید رضا جوادپور در گفت و گو با لنگرنیوز در خصوص سد معبر و اشغال پیاده روهای شهر گفت : در این خصوص نامه نگاری با شهردار انجام شد و در نامه ذکر شد که همه کسانی که معابر را اشغال می کنند شرعا و قانونا خلاف است و شارع عام است و کسی هم نمی تواند ادعای مالکیت پیاده رو را بکند.

فرماندار شهرستان لنگرود با بیان اینکه اشغال پیاده رو ها تخلف است و شهرداری باید وارد عمل شود گفت : پیاده رو برای استفاده مردم می باشد و هیچکس یا دستگاه اداری و صنفی حق ندارد پیاده رو را اشغال کند.

وی افزود : مگر در مکان هایی که یک حکم قانونی برای این کار وجود داشته باشد که آن هم به معنای اشغال پیاده روز نیست و مثل انجام یک خدمات برای مردم است.

جوادپور تصریح کرد : در خصوص پیگیری برای افتتاح دفتر خبری صدا و سیما از نظر بنده تمام شرایط اماده است و در حال حاضر صحبت ها برای مشخص کردن زمان افتتاح می باشد.

فرماندار شهرستان لنگرود اظهار کرد : مجوز نیز از تهران گرفته شده است و قرار است که یک نسخه برای فرمانداری ارسال شود ولی نصر پور مدیرکل صداو سیما گیلان به صورت شفاهی نیز تایید صداو سیما تهران را به بنده اعلام کرده است.