آموزش مدیریت پسماند و آشنایی با معضل زباله به دانش آموزان انجام شد

به مناسبت روز جهانی کودک ، آموزش مدیریت پسماند و آشنایی کودکان با معضل زباله و لزوم جدا سازی زباله تر از خشک،در کانون کودک و نوجوان شهر لنگرود برگزار شد. به گزارش لنگرنیوز ،به مناسبت روز جهانی کودک، آموزش مدیریت پسماند و آشنایی کودکان با معضل زباله و لزوم جدا سازی زباله تر از خشک،در […]

به مناسبت روز جهانی کودک ، آموزش مدیریت پسماند و آشنایی کودکان با معضل زباله و لزوم جدا سازی زباله تر از خشک،در کانون کودک و نوجوان شهر لنگرود برگزار شد.

به گزارش لنگرنیوز ،به مناسبت روز جهانی کودک، آموزش مدیریت پسماند و آشنایی کودکان با معضل زباله و لزوم جدا سازی زباله تر از خشک،در کانون کودک و نوجوان شهر لنگرود برگزار شد.

این همایش با همکاری اداره محیط زیست لنگرود و شرکت زیستاپ مجری طرح جامع پسماند شهرستان لنگرود در مدرسه ابتدایی دخترانه امیر المومنین (ع) با حضور مسئولینسازمان مدیریت پسماند شهرداری های گیلان انجام شد.