عکس جوانی از پناهیان در پادگان لبنان

عکس جوانی از پناهیان در پادگان لبنان   لبنان-پایگاه جنتا-سال ۶۱- از سمت راست: شهید سید عباس موسوی فرمانده حزب الله لبنان، علیرضا پناهیان، یکی از شهدای حزب الله لبنان                  

عکس جوانی از پناهیان در پادگان لبنان

 

لبنان-پایگاه جنتا-سال ۶۱- از سمت راست: شهید سید عباس موسوی فرمانده حزب الله لبنان، علیرضا پناهیان، یکی از شهدای حزب الله لبنان