مطرح کردن استیضاح شهردار چاف و چمخاله یک شیطنت بود

کامران زاغی گفت : مطرح کردن استیضاح شهردار چاف و چمخاله یک شیطنت بود و صحت ندارد. به گزارش لنگرنیوز ، کامران زاغی ظهر دیروز با انتقاد از مطرح کردن طرح استیضاح شهردار چاف و چمخاله اظهار کرد: مطرح کردن استیضاح شهردار چاف و چمخاله یک شیطنت بود و صحت ندارد. رئیس شورای اسلامی شهر چاف […]

کامران زاغی گفت : مطرح کردن استیضاح شهردار چاف و چمخاله یک شیطنت بود و صحت ندارد.

به گزارش لنگرنیوز ، کامران زاغی ظهر دیروز با انتقاد از مطرح کردن طرح استیضاح شهردار چاف و چمخاله اظهار کرد: مطرح کردن استیضاح شهردار چاف و چمخاله یک شیطنت بود و صحت ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله درباره عملکرد محمد دانش شکیب در یک سال گذشته افزود:شهردار چاف و چمخاله به خوبی در این یک سال عمل کرده است و از وی حمایت خواهیم کرد.

این عضو شورای شهر گفت: هر چند قانون فعلی شوراها نتوانسته اختیارات لازم برای تاثیر گذاری بسیط در مدیریت شهری را به شورای شهر واگذار کند اما یک نگاه موشکافانه به واقعیت های موجود در قانون شوراها و ظرفیت نهاد برخاسته از آن  گویای این مسئله است که شورای شهر با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نیز می تواند بر برنامه ها و سیاست های عمرانی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شهر اثر گذار باشد.

زاغی افزود:علیرغم پتانسیل های موجود در قانون فعلی شوراها ,یک نگاه اجمالی به خروجی کارکردهای شوراهای شهر نشان از ضعف عملکردها و ناکار آمدی است .

رئیس شورای شهر چاف و چمخاله در پایان با انتقاد از موج استیضاح شهرداران در استان عنوان کرد: به علت نگاه بسیاری از اعضای شوراها به حضور به عنوان عضو در بدنه شوراها به عنوان یک فرصت شخصی و نه یک فرصت برای خدمت ،معضلات دیگری برای مدیریت شهری و شهرداری ایجاد کرده است که این امر پایان خوشی برای مردم به همراه ندارد.

خبر دریافتی/