عجیب ترین لباس پرسپولیس / عکس
عجیب ترین لباس پرسپولیس / عکس

این لباس پرسپولیس قطعا می تواند کاندیدای یکی از عجیب ترین لباس های تاریخ فوتبال در دنیا باشد.  

این لباس پرسپولیس قطعا می تواند کاندیدای یکی از عجیب ترین لباس های تاریخ فوتبال در دنیا باشد.

 

1