تصادف سنگین پژو با خودرو پلیس

بارش باران و آب گرفتگی معابر و خیابانها باعث ایجاد ترافیک سنگین و سانحه تصادف خودور پژو با خودروی پلیس در ساری شد.                

بارش باران و آب گرفتگی معابر و خیابانها باعث ایجاد ترافیک سنگین و سانحه تصادف خودور پژو با خودروی پلیس در ساری شد.