تصاویر ارسالی همشهریان از آب گرفتگی معابر لنگرود

به گزارش لنگرنیوز ، در دو روز گذشته با بارش باران شاهد آب گرفتگی معابر شدیم . تصاویر زیر توسط همشهریان تهیه و به تحریریه لنگرنیوز ارسال شده است.  

به گزارش لنگرنیوز ، در دو روز گذشته با بارش باران شاهد آب گرفتگی معابر شدیم . تصاویر زیر توسط همشهریان تهیه و به تحریریه لنگرنیوز ارسال شده است.

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10)