تشییع ۴ شهید گمنام و وداع با شهدا(۲) + تصاویر

عکاس : ابوذر بذری    

عکاس : ابوذر بذری