هدیه مخابراتی به رزمندگان + عکس
هدیه مخابراتی به رزمندگان + عکس

روزهایی است که در اکثر خانه های تهران، تلفن وجود نداشت و گاهی ده ها نفر از رزمندگان در یک محل، به تلفن یک خانه یا مغازه زنگ می زدند. به گزارش لنگرنیوز، یکی از راه های اتباطی رزمندگان با پشت جبهه در سالهای دفاع مقدس، ارسال تلگراف بود که در آن سالها هنوز رواج […]

روزهایی است که در اکثر خانه های تهران، تلفن وجود نداشت و گاهی ده ها نفر از رزمندگان در یک محل، به تلفن یک خانه یا مغازه زنگ می زدند.

به گزارش لنگرنیوز، یکی از راه های اتباطی رزمندگان با پشت جبهه در سالهای دفاع مقدس، ارسال تلگراف بود که در آن سالها هنوز رواج داشت. عکسی که می بینید، برگه ویژه ارسال تلگراف به صورت صلواتی است که از سوی موسسه کیهان در مقطعی در اختیار رزمندگان حاضر در مناطق جنگی قرار می گرفت.

این یادگاری تاریخی، یادآور حال و هوای روزهایی است که در اکثر خانه های تهران، تلفن وجود نداشت و گاهی ده ها نفر از رزمندگان در یک محل، به تلفن یک خانه یا مغازه زنگ می زدند تا صاحبخانه یا مغازه دار به خانه رزمنده رفته و آن ها را خبر کند تا بیایند و با عزیزشان مکالمه کنند. در چنین اوضاعی، تلگراف یک راه کم زحمت تر برای تماس با خانواده بود.

6