تشییع پیکر ۴ شهید گمنام درلنگرود + تصاویر

عصر روز پنج شنبه مردم شهید پرور لنگرود پیکر پایک ۴ شهید گمنام را با شکوه فراوان تشییع کردند    

عصر روز پنج شنبه مردم شهید پرور لنگرود پیکر پایک ۴ شهید گمنام را با شکوه فراوان تشییع کردند