مراسم برافراشته شدن پرچم رضوی + تصاویر
مراسم برافراشته شدن پرچم رضوی + تصاویر

صبح امروز پرچم امام رضا (ع) در بقعه آقا سید محمد کیاکلایه به اهتزار در آمد      

صبح امروز پرچم امام رضا (ع) در بقعه آقا سید محمد کیاکلایه به اهتزار در آمد