علی شمعخانی در دوران جنگ + تصویر

علی شمخانی چند روز پیش با حکم رهبری به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ایران منصوب شد برای مشاهده بزرگتر روی عکس کلیک کنید                                        

علی شمخانی چند روز پیش با حکم رهبری به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ایران منصوب شد

برای مشاهده بزرگتر روی عکس کلیک کنید