جوابیه رئیس دانشگاه پیام نور لنگرود در خصوص رقص و پایکوبی در این دانشگاه+سند

خبر رقص و پایکوبی به شیوه ای نوین با استقبال سایت های خبری و اطلاع رسانی در سطح استان گیلان و برخی از استان های همجوار شدکه این خبر واکنش رئیس دانشگاه پیام نور لنگرود را به همراه داشت و..   به گزارش لنگرنیوز به نقل از پیک دانشجو ۳۰ مهر(سال جاری ) خبری با عنوان […]

خبر رقص و پایکوبی به شیوه ای نوین با استقبال سایت های خبری و اطلاع رسانی در سطح استان گیلان و برخی از استان های همجوار شدکه این خبر واکنش رئیس دانشگاه پیام نور لنگرود را به همراه داشت و..

 

به گزارش لنگرنیوز به نقل از پیک دانشجو ۳۰ مهر(سال جاری ) خبری با عنوان رقص و پایکوبی به شیوه ای نوین در دانشگاه پیام نور لنگرود+فیلم از طریق سایت پیک دانشجو منتشر شد که این خبر با استقبال سایت های خبری و اطلاع رسانی در سطح استان گیلان و برخی از استان های همجوار شد،  این خبر واکنش رئیس دانشگاه پیام نور لنگرود را به همراه داشت  که ایشان طی ارسال جوابیه ای به پایگاه اطلاع رسانی   پیک دانشجو(دارای مجوز پیک دانشجوی گیلان) خواستار پاسخگویی به ابهامات به وجود آمده در اذهان عمومی  توسط این فیلم  شدند.

آنچه می خوانید متن جوابیه می باشد.

برای خواندن جوابیه روی تصویر کلیک کنید.

2

جوابیه و چند سوال در ذهن:

۱- واقعا حرکات موزون چند خانم را می توان با مطرح کردن کر و لال بودن آنها توجیه کرد؟

۲- فرض بر اینکه این چند نفر کر و لال باشند، بالا و پایین پریدن آنها با آهنگی که حتی یک بار هم نشنیده اند، جلوی چشم شرکت کنندگان دانشجو چه معنایی دارد؟