استقبال از خادمان حرم امام رضادر لنگرود+عکس
استقبال از خادمان حرم امام رضادر لنگرود+عکس

مردم ولایت مدار شهرستان لنگرود از خادمان حرم امام رضا(ع) به صورت پرشور استقبال کردند و یاد آور استقبال ان روز مردم ایران از امام رضا را در ذهن ها تدایی کردند این استقبال از حرم آقای سید محمد کیاکلایه تا آقا سید محمد کلید بر ادامه داشت          

مردم ولایت مدار شهرستان لنگرود از خادمان حرم امام رضا(ع) به صورت پرشور استقبال کردند و یاد آور استقبال ان روز مردم ایران از امام رضا را در ذهن ها تدایی کردند این استقبال از حرم آقای سید محمد کیاکلایه تا آقا سید محمد کلید بر ادامه داشت