بهره برداری از اولین طرح سرپوشیده دریا ویژه بانوان + تصاویر

گزارش تصویری از مراسم بهره برداری از اولین طرح بین المللی طرح سلامت در ساحل چمخاله و چاف که توسط آقای محسن قمی مدیر هتل ستاره دریا (بخش خصوصی) سرمایه گذاری شده است  

گزارش تصویری از مراسم بهره برداری از اولین طرح بین المللی طرح سلامت در ساحل چمخاله و چاف که توسط آقای محسن قمی مدیر هتل ستاره دریا (بخش خصوصی) سرمایه گذاری شده است