شهردار رودسر در تردید رفتن , ماندن و یا استعفاء …

چند روزی است مردم شهر شایعاتی در مورد استعفای شهردار به گوششان رسیده ولی تاکنون هیچگونه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و ما بر این شدیم برای جویا شدن صحت خبر به جلسه علنی شورا شهر رودسر برویم و از جزئیات این ماجرا آگاه شویم

به گزارش خبرنگار ما از روسر چند روزی است مردم شهر شایعاتی در مورد استعفای شهردار به گوششان رسیده ولی تاکنون هیچگونه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و ما بر این شدیم برای جویا شدن صحت خبر به جلسه علنی شورا شهر رودسر برویم و از جزئیات این ماجرا آگاه شویم که در این جلسه قرار براین شد که ۳شنبه هفته جاری شهردار رودسر جهت پاسخگویی به سوالات ناتمام شورا جواب دهد و صحت و سقم خبر استعفاء خود را اعلام دارد .

در این جلسه یکی از اعضای شورا گفت: اگر شهردار قصد رفتن از شورا را دارد رئیس شورای شهر به نمایندگی ازاعضای شورا طرح موضوعی با این عنوان که یکی از اعضای شورا سکان شهرداری را به دست بگیرند می تواند دست به چنین اقدامی بزند که به گفته این عضو شورا عزت الله ابوطالبی ,سیدحسین میراضی و محمد حسین زاده از کاندید های احتمالی شهرداری این شهر خواهند بود .
وی گفت : برخی از شایعات ، مبنی بر اظهارات شهردار در زمینه های مختلف طرح شده از جانب بنده مورد تکذیب است چرا که شهردار در بدو ورود خود اظهار داشت چنانچه اگر سمت استانداری را هم به من تحویل دهند من هرگز شهر رودسر را ترک نخواهم کرد .
این عضو شورا اظهار داشت : شایعات اخیر مبنی بر این است که شهردار بدنبال سمت مدیریت اداره کل بنیاد علوی می باشد آنچه که صحبتش بر روی زبان هاست ولی ما بازهم امیدواریم که شهردار پایبند تعهدات خود باشد .
وی افزود : زمانی که شهردار جهت ارائه برنامه کلی خود در مورد پیرامون شهر به ساختمان شورا آمده بود در جواب یکی از اعضای شورا مبنی بر اینکه اگر زمانی سمت استانداری یا معاونت به شما پیشنهاد شود زیرا که چهره استانی نیز می باشید چه عکس العملی نشان خواهید داد در پاسخ گفت : اگر سمت استاندار و یا هر سمت دیگر هم به اینجانب پیشنهاد شود من اگر بخواهم سکان دار باشم قطعا شهرداری و خدمت به همشهریان را رها نخوام کرد و جواب من منفی خواهد بود .
یکی دیگر از جمع این اعضا هم اظهار تاسف جهت وفادار نبودن شهردار به عهد خود کرد .
وی گفت قطعا شورا با استعفاء شهردار مخالفت دارد و موافقت نخواهد کرد .
به گزارش خبرنگار ما در این جلسه تمام اعضای شورای شهر رودسر حضور داشتند و قرار بر این شد که روز سه شنبه مورخه ۲۸/۰۷/۹۳ شهردار به جلسه فراخوان شود و پاسخگوی سوالات اعضای شورا باشد که جلسه تشکیل شد اما وی نیامدند…!

خبر دریافتی/