تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان + تصاویر

ظهر دیروز (شنبه)کمال محمد بیگی فرماندار شهرستان لنگرود از ۱۲ نفز از کارمندان نمونه شهرستان تقدیر و تشکر کرد.        

ظهر دیروز (شنبه)کمال محمد بیگی فرماندار شهرستان لنگرود از ۱۲ نفز از کارمندان نمونه شهرستان تقدیر و تشکر کرد.