یادواره شهدای کارمند در گلزار شهدا + تصاویر

صبح روز پنج شنبه به مناسبت هفته دولت مجلس یادبودی برای شهدای کارمند شهرستان در گلزار شهدا لنگرود برگزار شد در این مراسم آقای عسگری راد رئیس دفتر شهید رجایی مهمان ویزه این مراسم بود و به بیان خاطره گویی از این شهید پرداخت                 

صبح روز پنج شنبه به مناسبت هفته دولت مجلس یادبودی برای شهدای کارمند شهرستان در گلزار شهدا لنگرود برگزار شد در این مراسم آقای عسگری راد رئیس دفتر شهید رجایی مهمان ویزه این مراسم بود و به بیان خاطره گویی از این شهید پرداخت