انتخابات شوراهای دانش آموزی در دبستان شهید منتظری برگزار شد+تصاویر

مزمان با سراسر کشور انتخابات شوراهای دانش آموزی با حضور سید رضا جوادپور فرماندار و تنی چند از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان لنگرود در دبستان شهید منتظری برگزار شد .

به گزارش لنگرنیوز ، همزمان با سراسر کشور انتخابات شوراهای دانش آموزی با حضور سید رضا جوادپور فرماندار و تنی چند از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان لنگرود در دبستان شهید منتظری برگزار شد .
فرماندار شهرستان لنگرود گفت : در کشور ما همه کسانی که به عنوان مسئول به مردم خدمت می نمایند با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند .
سید رضا جوادپور افزود : دانش آموزان باید شرکت در هر انتخابات را به عنوان یک درس بدانند و با شرکت در انتخابات مدرسه نسبت به موضوع حساس باشند و کسی را انتخاب کنند که در فعالیتهای تربیتی و آموزشی تأثیرگذار باشد .
وی ادامه داد : در انتخابات کسانی را انتخاب کنید که قانون گرا و به قوانین احترام بگذارند و جلوی هرج و مرج را بگیرند و وعده های خوب و درست به مردم بدهند .