افتتاح زمین چمن مصنوعی فوتبال لنگرود + تصویر

زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرستان لنگرود صبح روز پنج شنبه با حضور خانم دکتر اکبر آبادی معاونت امور بانوان در ورزش و جوانان کشور، محمد بابایی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان، آقاجانزاده معاونت استاندار و دیگز روسای و مسئولین شهرستان لنگرود افتتاح شد                

زمین چمن مصنوعی فوتبال شهرستان لنگرود صبح روز پنج شنبه با حضور خانم دکتر اکبر آبادی معاونت امور بانوان در ورزش و جوانان کشور، محمد بابایی مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان، آقاجانزاده معاونت استاندار و دیگز روسای و مسئولین شهرستان لنگرود افتتاح شد