عمده خسارت ها در مسیر اصلی لاهیجان به لنگرود است

ابراهیم پور با بیان اینکه برای برآورد خسارت های شهرستان در خصوص باراندگی شب گذشته در حال ارزیابی هستیم گفت : عمده خسارت ها در مسیر اصلی لاهیجان به لنگرود است که باران و روسبات وارد مغازه ها و منازل شده است و پیاده رو ها هم دچار آسیب شده است.

سعید ابراهیم پور در گفت و گو با خبرنگار لنگرنیوز گفت : باراندگی شدیدی که از روز گذشته اغاز شد موجب رانش زمین در مسیر لیلاکوه به سمت گالشکلام و مسیر اصلی لاهیجان به لنگرود شده است.

معاون عمرانی فرمانداری لنگرود  افزود : به دلیل بارش شدید باران ، رسوبات شنی از گوه به سمت خیابان روانه شدند و از روز گذشته با کمک راهداری لنگرود و برخی از شرکت های خصوص در حال تخلیه رسوبات شنی از کفت خیابان هستیم تا بتوانیم بخشی از ترافیک را حل کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جاده باز و ترافیک روان است اظهار کرد : چند پل نیز در روستاها دچار آسیب شده اند ولی بقیه مسیر ها و روستاهای لنگرود مشکل خاصی ندارند.

ابراهیم پور تصریح کرد : به دلیل وضعیت شب گذشته ، مدیر کل بحران استان گیلان در لنگرود حضور یافتند و وضعیت را به صورت کامل به وی منتقل کردیم .

معاون عمرانی فرمانداری لنگرود گفت : در جلسه ای که با حضور شورای شهر ، فرماندار ، معاون عمرانی ، اداره راه و مسئولین دیگر قرار است برگزار شود تا برای پیشگیری مجدد چنین واقعه ای و ارائه راهکار مناسب تصمیم گیری شود.

ابراهیم پور با بیان اینکه برای برآورد خسارت های شهرستان در خصوص باراندگی شب گذشته در حال ارزیابی هستیم گفت : عمده خسارت ها در مسیر اصلی لاهیجان به لنگرود است که باران و رسوباتوارد مغازه ها و منازل شده است و پیاده رو ها هم دچار آسیب شده است و تاکنون تمام دستگاه های اداری و خصوص برای بر طرف کردن مشکلات پای کار هستند.