فیلم سیل در جاده اصلی لاهیجان به لنگرود

به گزارش لنگرنیوز ، به دلیل شدت بارندگی راه ارتباطی لنگرود به لاهیجان در حد فاصل میدان شیخ زاهد لاهیجان تا میدان شهید آذرارجمند لنگرود(میدان بار) مسدود شده است.

به گزارش لنگرنیوز ، به دلیل شدت بارندگی راه ارتباطی لنگرود به لاهیجان در حد فاصل میدان شیخ زاهد لاهیجان تا میدان شهید آذرارجمند لنگرود(میدان بار) مسدود شده است.

تصاویر زیر مربوط به شب گذشته از جاده دیوشل لنگرود می باشد.

فیلم