حضور استاندار گیلان در گلزار شهدا لنگرود + عکس
حضور استاندار گیلان در گلزار شهدا لنگرود + عکس

کیهان هاشم نیا استاندار گیلان با حضور در گلزار شهدا لنگرود برای شهید علیرضا نورانی مرد شهید دولتی که توسط منافقین کوردل به شهادت رسید ادای احترام کرد.                

کیهان هاشم نیا استاندار گیلان با حضور در گلزار شهدا لنگرود برای شهید علیرضا نورانی مرد شهید دولتی که توسط منافقین کوردل به شهادت رسید ادای احترام کرد.