تجدید میثاق دولتمردان لنگرودی با شهدا+عکس
تجدید میثاق دولتمردان لنگرودی با شهدا+عکس

در اولین روز هفته دولت دولت مردان لنگرودی با حضور در گلزار شهدا با آرمان های امام و شهدا تجدید میثاق کردند.          

در اولین روز هفته دولت دولت مردان لنگرودی با حضور در گلزار شهدا با آرمان های امام و شهدا تجدید میثاق کردند.